سومین کنگره بين المللي فلسفه دين معاصر
دین، اخلاق و فرهنگ

حوزۀ دين، دغدغۀ اصلي جوامع و انسانها در نگاه به آينده است. با توجه به محوريت دين و معنويت در دنياي آتي، انجام نشست‌ها و تحقيقات فلسفي در دين، مهمترين رويكردِ همگرايي محسوب مي‌شود. فلسفه، فرهنگ، سياست و اجتماع در سدۀ حاضر تحت تأثير دين بوده و تأملات در حوزۀ دين، بيشترين و نيرومندترين تأثيرات را بر جوامع، فرهنگها و انسانها خواهد داشت.

اولین کنگره در 3و4 دیماه 1391 (23و24 دسامبر 2012) با محوریت استدلال‌هاي وجود خدا در غرب و شرق، تجربه ديني، تكثرگرايي ديني، الهيات و شر، عقلانيت باورهاي ديني، گفتگوي شرق و غرب بر محور دين، مطالعات ميان‌فرهنگي و فلسفه دين معاصر، دین و تکنولوژی و جایگاه هنر دینی در فلسفه دین معاصر و دومین کنگره در 23 و24 دیماه 1392 (13 و14 ژانویه 2014) با محوریت الهیات تطبیقی، علم و دین / علم دینی، تنوع ادیان و فلسفۀ دین و حکمت اسلامی برگزار گردید که اندیشمندانی داخلی و همچنین از کشورهای مختلف در آن شرکت نمودند که نشاط علمی ارزشمندی را در این زمینه ایجاد کردند.

امسال نیز سومین کنگره بين‌المللي فلسفۀ دين بمنظور فراهم ساختن زمينۀ گفتگو و پژوهش‌هاي بنيادين در فلسفۀ دین و پيشبرد تفكرات فلسفي در حوزۀ دين و تقويت پژوهشهاي علمي در این زمینه از سوي انجمن علمی فلسفۀ دين ايران در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 7 و 8 ژانویه 2015 برابر با 17 و 18 دی 1393 در ايران برگزارخواهد شد.

انجمن فلسفۀ دين ايران، از تمامی انديشمندان، محققان و دانشجويان جهت شركت در این کنگره بین المللی، دعوت بعمل مي‌آورد.

برگزارکنندگان

انجمن علمي فلسفه دين ايران با همكاري دانشگاه تربیت مدرس ایران

زمان برگزاري:

روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 17 و 18 دی 1393 (7 و 8 ژانویه 2015)
مكان:

دانشگاه تربیت مدرس ایران

محورهاي همایش
ربط و نسبت های مفهومی و نظری دین و اخلاق
اخلاق دینی و اخلاق سکولار
چالش های معاصر اخلاق دینی
تعهد دینی و مدارای اخلاقی
دین و فرهنگ
فرهنگ و اشکال مختلف دین داری
نقش دین ، اخلاق و فرهنگ در معناداری زندگی
اخلاق جهانی ، ادیان ابراهیمی و فرهنگ های محلی
تعلیم و تربیت دینی ، اخلاقی و فرهنگی

مهلت ارسال چكيده مقالات: 15 آذر 1393
اعلام پذيرش اوليه علمي: حداكثر 20 روز پس از دريافت چكيده مقاله
مهلت تمدیدشده ارسال اصل مقالات: 30 آذر 1393
مهلت ثبت نام: 30 آذر 1393

چمیده مقالات سومین همایش

0